El lamento de Dor-lómin

Entradas etiquetadas como “dia das letras galegas

Día das Letras Galegas 2018

María Victoria Moreno (Valencia de Alcántara, Cáceres, 1941 – Pontevedra, 2005)

¡Xa non teño medo! (fragmento)

Eu durmo na bufarda
porque son malo,
porque esperto de noite
e porque falo.

Mais mamá dixo
que podía chamala
de ser preciso.

* * *

Anque os primeiros días
pasei ben medo
coas sombras, cos ruídos
e co silencio,

souben axiña
que a noite é unha festa
moi divertida.

* * *
Cando a nai mata as luces
nace un silencio
que é redondo e escuro,
mais non dá medo

Cómpre afacerse
e as faíscas e as voces
logo aparecen

* * *

O reloxo da sala
óese ao lonxe
e eu agardo entre as sabas
que cante as doce,

para que saian
os diabriños que viven
na miña casa.

* * *

No armario máis pequeño
teño tres gatos,
un canciño de seda
e dez lagartos.

Dormen de día
e polas noites traman
mil ousadías

María Victoria Moreno


¡Ya no tengo miedo! (fragmento)

Yo duermo en el desván
porque soy malo,
porque despierto de noche
y porque hablo.

Pero mamá dijo
que podía llamarla
de ser preciso.

***

Aunque los primeros días
pasé mucho miedo
con las sombras, con los ruídos
y con el silencio,

aprendí enseguida
que la noche es una fiesta
muy divertida.

***

Cuando la madre apaga las luces
nace un silencio
que es redondo y oscuro,
pero no da miedo.

Hay que acostumbrarse
y las centellas y las voces
enseguida aparecen

***

El reloj de la sala
se oye a lo lejos
y yo aguardo entre las sabanas
que toque las doce,

para que salgan
los diablillos que viven
en mi casa.

***

En el armario más pequeño
tengo tres gatos,
un perrito de seda
y diez lagartos.

Duermen de día
y por las noches traman
mil osadías.

María Victoria Moreno
Versión de Mitxel Viteri

 

Anuncios

Día das Letras Galegas 2017: Carlos Casares

Carlos Casares

Amemos

Amemos
o tempo que turra de nós e que nos leva.
Inda que o ceo está azul e non hai nubes e non chove,
sempre é cedo
pra o froito que agardamos e non chega.

Amemos á rosa porque é breve
e ao tempo porque fuxe e non se para,
inda que á veira das horas, nas esquiñas,
morran as verdades contra o vento
i a noite seña un recendo podrecido
das frores que chantamos pra salvarnos.

Amemos
as bocas que mancan ao bicalas,
aos pianos que medran e non tocan
e ás tardes fermosas que se acaban.

Amemos
inda que a espranza turre cara abaixo
a vencellarnos sempre contra nuncas
de campos sen aire e corazóns parados.

Carlos Casares

Amemos

Amemos
el tiempo que nos arrastra y se nos lleva.
Aunque el cielo está azul y no hay nubes y no llueve,
siempre es pronto
para el fruto que esperamos y no llega.

Amemos a la rosa porque es breve
y al tiempo porque huye y no se para,
aunque a la orilla de las horas, en las esquinas,
mueran las verdades contra el viento
y la noche sea el hedor putrefacto
de las flores que plantamos para salvarnos.

Amemos
las bocas que hieren al besarlas,
a los pianos que crecen y no suenan
y las tardes hermosas que se acaban.

Amemos
aunque la esperanza tire hacia abajo
y nos enlace siempre contra nuncas
de campos sin aire y corazones parados.

Carlos Casares

 


Día das Letras Galegas

Dia das Letras GalegasHoxe é o Día das Letras Galegas, que iste ano está adicado á figura de Manuel María.

Galicia docemente..

“Galicia docemente
está ollando o mar:
ten vales e montañas
e terras pra labrar!

Ten portos, mariñeiros,
cidades e labregos
cargados de traballos,
cargados de trafegos!

Galicia é unha nai
velliña, soñadora:
na voz da gaita rise,
na voz da gaita chora!

Galicia é o que vemos:
a terra, o mar, o vento…
Pero hai outra Galicia
que vai no sentimento!

Galicia somos nós:
a xente e mais a fala.
Se buscas a Galicia
en ti tes que atopala!”

Manuel María

Hoy es el Día de las Letras Gallegas, que este año está dedicado a la figura de Manuel María.

Galicia dulcemente…

Galicia dulcemente
está mirando el mar:
tiene valles y montañas
y tierras para labrar!

Tiene puertos, marineros,
ciudades y labriegos
cargados de trabajos,
cargados de afanes!

Galicia es una madre
viejita, soñadora:
en la voz de la gaita se ríe
en la voz de la gaita llora!

Galicia es lo que vemos:
la tierra, el mar, el viento…
Pero hay otra Galicia
que está en el sentimiento!

Galicia somos nosotros:
la gente más el habla.
Si buscas a Galicia
en ti tienes que encontrarla!

Manuel María
Versión de Mitxel Viteri

 


retornos…

Hoy es el Día de las Letras Gallegas, este año está dedicado al poeta pontevedrés Valentín Paz-Andrade, aquí tenéis mi pequeño homenaje:

Galegos

Galegos, meus irmaos,
veño de ter co-a morte.
Sin o agardar unha vez mais atopo
o ventureiro empalme con a vida.
Estóu na singladura do retorno,
con ollos recuncantes na alborada,
tímpano a se tremer en libres odas,
pernas reencarnadas para andar
os camiños resucitados.
Veño da morte, irmaos, e no fardel,
pouco trouxen pra vos:
cicatrices de ferro nas palavras

Valentín Paz-Andrade

——————————————-

Gallegos

Gallegos, mis hermanos,
vengo de pelear con la muerte.
Sin esperarlo una vez más encuentro
el venturoso empalme con la vida.
Estoy en la singladura del retorno
con ojos rebosantes en la madrugada,
el tímpano agitándose en libres odas,
piernas reencarnadas para andar
los caminos resucitados.
Vengo de la muerte, hermanos, y en el equipaje,
poco traje para vosotros:
cicatrices de hierro en las palabras

Valentín Paz-Andrade